SUN, SEA, AND BRIDES TO BE

SUN, SEA, AND BRIDES TO BE

20 x 60’ CYFRES YN YSTOD Y DYDD I CHANNEL 4

Bob blwyddyn mae 4,000 o gyplau yn heidio i un ynys heulog Mediteranaidd i briodi. Mae Cyprus yn atynfa briodasol anhygoel i gyplau o’r DU ac i’w cynorthwyo nhw i wireddu eu breuddwydion mae byddin o gyllunwyr priodas. Mae'r gyfres yn dilyn cynllunwyr Prydeinig a'u cleientiaid wrth iddynt ymdrin â phopeth o fodrwyau coll, i ffrogiau priodasol anobeithiol. Allen nhw ymbwyllo a pharhau â'r confetti?

The Big 6 Nations Kick Off with Gabby & Gareth

TRYSORAU‘R TEULU
(SECRETS OF OUR FAMILY JEWELS)

6 X 60’ CYFRES I S4C

Yn y gyfres ddatguddiadol gyfoes hon, mae’r ddau arbenigwr casglu hen bethau sef Yvonne Holder a John Rees yn archwilio i hanes teuluoedd, eu heiddo a’u cofroddion cyn datgelu eu gwir werth ariannol - gyda chanlyniadau sy’n aml yn creu cryn syndod. Ar ôl dysgu hanes a gwerth eu trysorau teuluol o fwclis i gasgliadau o deganau, a hen ddodrefn, a fydd ein teuluoedd yn penderfynu gwerthu, cadw neu ail wampio eu heitemau?