SUN, SEA, AND BRIDES TO BE

Y Siop Ffrog Briodas

4 x 30’ CYFRES RIG for BBC1 Wales

Cyfres rig newydd sbon wedi'i gosod mewn siop bwtîc briodas yn Ne Cymru. Mae’r dylwythen deg Gymraeg, Samantha Buca, yn croesawu merched o bob cwr o'r wlad wrth iddyn nhw chwilio am y ffroc mwyaf drud fydd rhaid iddynt eu brynu ar gyfer eu diwrnod mawr nhw!

SUN, SEA, AND BRIDES TO BE

FFRINDIAU FFÔN AR WYLIAU

1 x 60’ for S4C

Rhaglen adloniant-ffeithiol gydag elfen gystadleuol yw Ffrindiau Ffôn ar Wyliau lle welwn rywun yn cael gwyliau am ddim … ond mae yna un eithriad mawr: mae tri pherson sydd wedi'u dewis ar hap o'u ffôn a’u cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn ymuno â nhw. Disgwyliwch ddagrau, stranciau a llawer o chwerthin wrth i'r ffrindiau geisio profi mai nhw all drefnu'r gwyliau perffaith ac ennill gwobr o £500.

SUN, SEA, AND BRIDES TO BE

SUN, SEA, AND BRIDES TO BE

20 x 60’ CYFRES YN YSTOD Y DYDD I CHANNEL 4

Bob blwyddyn mae 4,000 o gyplau yn heidio i un ynys heulog Mediteranaidd i briodi. Mae Cyprus yn atynfa briodasol anhygoel i gyplau o’r DU ac i’w cynorthwyo nhw i wireddu eu breuddwydion mae byddin o gyllunwyr priodas. Mae'r gyfres yn dilyn cynllunwyr Prydeinig a'u cleientiaid wrth iddynt ymdrin â phopeth o fodrwyau coll, i ffrogiau priodasol anobeithiol. Allen nhw ymbwyllo a pharhau â'r confetti?

The Big 6 Nations Kick Off with Gabby & Gareth

TRYSORAU‘R TEULU
(SECRETS OF OUR FAMILY JEWELS)

6 X 60’ CYFRES I S4C

Yn y gyfres ddatguddiadol gyfoes hon, mae’r ddau arbenigwr casglu hen bethau sef Yvonne Holder a John Rees yn archwilio i hanes teuluoedd, eu heiddo a’u cofroddion cyn datgelu eu gwir werth ariannol - gyda chanlyniadau sy’n aml yn creu cryn syndod. Ar ôl dysgu hanes a gwerth eu trysorau teuluol o fwclis i gasgliadau o deganau, a hen ddodrefn, a fydd ein teuluoedd yn penderfynu gwerthu, cadw neu ail wampio eu heitemau?